Tweede Vicaris in bisdom Haarlem

Vanwege het voortdurende ziekteverlof van de bisschop van Haarlem, heeft de Haarlemse Geestelijkheid in de vergadering van 30 januari jl. besloten over te gaan tot het kiezen van een tweede vicaris om de deken als eerste vicaris bij te staan in zijn bestuurlijk werk. Een en ander conform art. 25 van de Haarlemse Reglementen.

Pastoor drs.M. Ploeger, pastoor te Egmond aan Zee, werd tot tweede vicaris verkozen. 

Na rond de jaarwisseling in het ziekenhuis te zijn opgenomen om weer op krachten te komen, is bisschop Bert weer thuis. Hij is begonnen met een nieuwe serie chemokuren. Hoewel de bisschop erg zwak is, is hij monter en levendig en tracht het vertrouwen op een keer ten goede erin te houden.
De bisschop ontvangt geen bezoek, maar een groet per post of anderszins wordt zeer op prijs gesteld.
Het voortdurend gebed wordt gevraagd voor bisschop Bert en zijn gezin.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 februari 2008