Onderscheidingen in oud-katholiek Nederland

Naast de al eerder genoemde deken Jaap Spaans, viel nog vier oud-katholieken de eer te beurt om een koninklijke onderscheiding te ontvangen.
Mevrouw E. (Betty) Gouda-Glas uit IJmuiden kreeg haar onderscheiding met name voor haar inzet voor het kerkelijk werk. Dat  geldt ook voor de heer G.J.Schutte uit Heemskerk, die daarnaast van vele organisaties het voorzitterschap heeft bekleed. Gerard Schutte maakte ook deel uit van het Collegiaal Bestuur van de kerk en is nog steed lid van de Financiële Raad.
En nogmaals in de IJmond: ook de heer J.Brakenhof werd onderscheiden.
In Den Haag kreeg tenslotte de heer H.C.de Vlieger een lintje voor zijn betrokkenheid bij het buddywerk vanaf de oprichting 20 jaar geleden en voor zijn kerkelijke activiteiten.
Alle vijf werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Een hartelijke gelukwens!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 april 2008