Spieden naar sprietjes

Groeit er al wat of zijn de velden al wit van de oogst? Het Collegiaal Bestuur keek vrijdag al wel rond of er hoopvolle tekenen te zien waren dat het werkthema groei niet theoretisch blijft.
Maar het grootste deel van de bezinning- en beleidsdag op 25 april werd gevuld met het doorlopen van alle beleidsnotities op taken, die in het werkjaar 2008-2009 moeten worden uitgevoerd.

En hoewel er al het nodige in het afgelopen half jaar in gang is gezet, valt er nog genoeg uit te werken, te stimuleren en aan de kerk aan te bieden.

Voordat het bestuur zich op het werk stortte was er eerst een stuk bezinning, aangereikt uit de kerkvaders door pastoor Piet Rentinck, voormalig vicaris-generaal en specialist in de Patristiek.

De dag werd besloten met een genoeglijke avonddis waarbij nog eens afscheid werd genomen van de oud-leden past. Jan van der Steen en mw. Marianne Tanke-Keman.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 april 2008