Zicht op Andreas Rinkel van nabij

Dr. Andreas Rinkel was een karakteristiek man, die een grote stempel op de kerk gedrukt heeft tijdens zijn lange pontificaat als Aartsbisschop van Utrecht (1937-1970). Zijn theologisch dogmatisch werk is nog steeds een standaard binnen de oud-katholieke theologie en daarnaast behoren zijn muzikale compositorische bijdragen in de vorm van missen en gezangen tot het ijzeren repertoire van de kerk.

Mevrouw Greet Roosjen, die hem jarenlang van nabij heeft meegemaakt, heeft een boek over het werk en leven van Andreas Rinkel geschreven, getiteld De ijver voor uw huis.

Het boek wordt op maandag 2 juni 2008 gepresenteerd om 11.00 uur in de Gertrudiskapel. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr. Joris Vercammen.
De publicatie werd mogelijk gemaakt door de Stichting O.R.K.A. te Utrecht en het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

Na afloop van de presentatie is er gelegenheid om de auteur geluk te wensen in het ontmoetingscentrum “In de Driehoek”.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2008