Zwitserse Synode over catechese en kerkvernieuwing

Vandaag en morgen komt in Magden de nationale Synode van de Zwitserse zusterkerk voor de 140e zitting samen.
Op de agenda staan o.a. onderwerpen als de vernieuwing van het leerplan van de catechese, dat gepresenteerd wordt ter synode, en de wat zorgelijke financiele situatie door buitengewone uitgaven in de komende twee jaar.

De Christkatholische Kirche der Schweiz heeft het voornemen om volgend jaar een bijzondere synode te houden over het thema kerkvernieuwing. Dat zal een ruimere synode worden, waarbij vooral ook het geluid van jongeren gehoord moet worden.

De synode te Magden is de laatste synode waar bisschop Fritz-René Müller van Zwitserland zijn bisschoppelijke mededelingen uit kerk en oecumene zal verzorgen. Hij wordt volgend jaar februari zeventig en treedt terug.
Na Oostenrijk en het bisdom Haarlem valt er dus ook in Zwitserland een verkiezing van een bisschop te verwachten.

Aangezien het de laatste synode is van bisschop Müller, is aartsbisschop Joris als President van de Unie van Utrecht bij de synode aanwezig.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2008