Nieuwe lichting

Zaterdag 24 mei was de laatste officiele cursusdag van de lectorenopleiding 2006-2008. De kerk wordt verblijd met meer dan vijftien nieuwe aspirant lectoren, die hopelijk in de parochies hun steentje kunnen bijdragen aan de liturgie.
De lectorencursus duurt twee jaar en bevat o.a. inleiding in vakken als exegese en bijbelse theologie, maar ook praktische onderwerpen als het maken van voorbeden en een overweging. 

De cursisten poseren op de foto met enkele leden van de Stuurgroep Lectoraat (past.P.B.Feenstra, K.M.Geerlof en J.Nijman) met het verkregen certificaat in de tuin van het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk te Amersfoort, waar ook de cursus gehouden werd.

Het lectoraat werd ruim dertig jaar geleden ingesteld om gelovigen meer te laten participeren in de liturgie en stond van begin af aan open voor vrouwen en mannen.
Afhankelijk van de parochies en de individuele mogelijkheden van de lectoren zelf, verzorgen zij de lezingen en de voorbeden in de zondagse vieringen. Daarnaast verzorgen zij zelfstandig een vervangende dienst van Schriftlezing en gebed op de zondagmorgen in de diverse parochies.

Zie hier voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 mei 2008