In gesprek met God

Het wordt een andere jongerendag dan andere jaren op zaterdag 14 juni 2008 in Haarlem.
Het programma blijft natuurlijk strikt geheim, maar we kunnen wel vast drie tipjes van de sluier oplichten.
Ten eerste wordt het kerkgebouw zo verbouwd dat je de deelnemers zich af zullen vragen waar ze eigenlijk zijn.
Ten tweede gaan we samen de stad onveilig maken.
Ten derde krijgen de deelnemers een nog mooiere herinnering mee dan ooit tevoren.

Aan alle voorwaarden is voldaan om het een heel gezellige dag te laten zijn en een dag om niet te vergeten. Dus het organisatieteam hoopt dat er de komende week nog meer jongeren tussen de 8 en 18 zich aanmelden om erbij te zijn. Je kunt in je eentje komen, want je blijft niet alleen. Je kunt met een groep komen, hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Je kunt ook een vriendje of vriendinnetje meenemen want die is ook welkom.
Ook vanuit het Utrechtse bisdom ben je welkom, dat maakt helemaal niets uit.

De aanmeldingsluiting van 1 juni is opgeheven, dus je kunt je gewoon nog aanmelden op de site ingesprekmetgod.nl
Op deze site staat ook meer informatie over de dag en een routebeschrijving naar de kerk.
Je kunt ook bellen met Mariska Schoorl: 0252-417775

Wees erbij, in Haarlem.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juni 2008