Citypastoraat wordt zichtbaar

 

De Paradijskerk kent een goede traditie om het monumentale gebouw in de zomermaanden op zaterdagmiddag open te stellen voor belangstellenden. De laatste jaren is de openstelling zelfs met succes uitgebreid naar 3 ½ maanden. Vanaf deze zomer is de Commissie Openstelling met het citypastoraat verbonden. Deze samenwerking geeft nieuwe kansen voor verdieping en uitbreiding van het concept openstelling. Naast de mogelijkheid om het gebouw te bezichtigen en deel te nemen aan georganiseerde rondleidingen in de zomermaanden zal er ruimte zijn voor stilte, gebed en meditatie.
In de kerk is een gastenboek aanwezig waarin bezoekers aan kunnen geven of ze op de hoogte gehouden willen worden van activiteiten van de geloofsgemeenschap en het citypastoraat, of een gesprek wensen met de citypastor of overige wensen en ideeen kenbaar willen maken.
De citypastor zal zoveel mogelijk op alle zaterdagmiddagen in de kerk aanwezig zijn. In de kerk is een leeshoek ingericht met bijbels in verschillende talen, gebedenboeken en literatuur over christelijke spiritualiteit en zingeving. 

Iedere zaterdag is een ieder van harte welkom in de Paradijskerk Open Kerk van 14 tot 17 uur.
Elke zaterdagmiddag is er om 16 uur een liturgische/ muzikale of meditatieve activiteit.
Zo zijn er op 7 juni, 5 juli, 2 augustus en 6 september Vespers,
op 21 juni, 23 augustus en 27 september orgelconcerten met paradijselijke muziek
en op de overige zaterdagen zal er een meditatief moment zijn.

Het meditatief moment duurt ongeveer 20 minuten en zal bestaan uit teksten, muziek, stilte en gebeden. In de gebeden zullen de gebedsintenties worden verwerkt van het gebedsintentieboek.

In de Ark kunnen belangstellenden koffie of thee drinken in de koffiehoek. Wie in de buurt is van de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam moet zeker eens langs komen. Iedereen is van harte welkom. Voor verdere informatie over Paradijskerk Open Kerk en overige activiteiten van het citypastoraat kan men terecht bij de citypastor Hans de Rie,  of telefonisch 015-2159459.

Zingend bidden in Paradijskerk
Verlang je temidden van de allerdaagse drukte soms naar een oase van rust? Zoek je naar tijd en ruimte om te stil te zijn en samen te zingen? Dan ben je van harte welkom in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam. Het citypastoraat organiseert elke derde zondag van de maand om 16 uur een uur van zingend bidden in de stijl van Taize. Het Taizegebed bestaat uit het zingen van eenvoudige gezangen, teksten, gebeden stilte en het aansteken van kaarsen bij het Taize-kruis. 
Na afloop van het uur zingend bidden kan men elkaar ontmoeten in de Ark naast de kerk. De volgende Taizevieringen in dit jaar zijn op 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september, 19 oktober, 16 november en 14 december.

Amersfoort, 3 juni 2008