Stof zijt gij

Anique de Kruijf is al jaren gefascineerd door relieken. Dat zijn overblijfselen van heiligen, hun kleding of voorwerpen, die met name in de Middeleeuwen veel werden verzameld en geborgen in reliekschrijnen.
Na de Sint Servaas in Maastricht is de grootste reliekenverzameling in Nederland te vinden in de Oud-Katholieke Kathedrale Kerk te Utrecht. Anique de Kruijf doet hiernaar al jaren onderzoek en hoopt op dit onderwerp in de komende jaren te promoveren.

Over een deelinventarisatie heeft zij nu een boek geschreven Stof zijt gij.. dat op maandag 23 juni om 15.30 uur in de Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen te Utrecht zal worden gepresenteerd. Het eerste exemplaar wordt dan overhandigd aan aartsbisschop Joris Vercammen.

De boekpresentatie is tevens de opening van de tentoonstelling Open altaren. Een tentoonstelling die is ingericht tijdens de periode van Kerken Kijken in Utrecht en waar voor het eerst een selectie van relieken uit de uitzonderlijke schat van de kathedraal is te zien.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2008