Ikonenwijding in Dordt

Op zondag 6 juli a.s. worden in de Oud Katholieke Kerk in Dordrecht de iconen gewijd, die door de cursisten van de icoonschildercursus van de Stichting Oost Europa Projecten in de afgelopen periode zijn gemaakt. De wijding is in overeenstemming met de tradities van de Oosters Orthodoxe kerk, waar het schilderen van iconen vandaan komt.
De icoon is daar namelijk méér dan een afbeelding. Deze representeert ook de Heilige of de heilige gebeurtenis die wordt voorgesteld. De ikoon wordt niet aanbeden, maar is een middelaar tussen God en de mens. De uit Bulgarije afkomstige kunstenaar/docent van de cursus Martin Mandaliev is in deze traditie opgegroeid.

De iconen worden gewijd in de dienst van 10.30 uur.
Belangstellenden zijn daar van harte welkom!

Een nieuwe (intussen de 10e) iconencursus start weer in de tweede week van oktober a.s. 
Inlichtingen bij 078 – 6 13 94 65, Ada d’Hamecourt.
De lessen kosten 250 euro inclusief materialen (pigmenten e.d.) en het  geprepareerde houten paneel voor de iconen.

Bron: parochie Dordrecht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 juli 2008