Naar een kerkmodel zonder normerend centraal gezag

De grote uitdaging waarvoor de Anglicaanse gemeenschap staat is te laten zien dat een kerkmodel zonder een normerend centraal gezag, de eenheid van de christenen beter dient. Niet een centraal gezag dat in de plaats van de lokale kerken beslist, maar een voortdurend beraad waarin lokale kerken op elkaar betrokken zijn en voor elkaar verantwoordelijkheid dragen moet vermijden dat kerken ‘uit de bocht gaan’. Bovendien zal het een zodanig hechte band smeden tussen de kerken dat hun eenheid een waar getuigenis wordt. 

Aldus Aartsbisschop Joris Vercammen in de derde bijdrage in zijn logboek vanuit Canterbury.
Een zeer oud-katholiek thema, dat vaker doorklinkt in referaten van de bisschop.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 juli 2008
 

 

 

 

 

 foto © Lambeth Conference