Vrijwilligers kunnen inspiratie opdoen

Elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen. Dat typeert het inhoudelijke programma van de drie vrijwilligersdagen die 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed in oktober van dit jaar in `s-Hertogenbosch (20 oktober), Haarlem (25 oktober) en Zwolle (29 oktober) organiseert.

Met dit initiatief wil de Stichting 2008 JRE de vele mensen die een steentje bijdragen aan het behoud van het religieus erfgoed in Nederland in het zonnetje zetten. Tegelijkertijd vestigt het Jaar de aandacht op de noodzaak van hun inzet. Zonder de belangeloze beschikbaarheid van talloze vrijwilligers zouden deuren van veel religieuze gebouwen meestentijds gesloten zijn voor het publiek. Zij zorgen ervoor dat mensen een dienst kunnen bijwonen, er onderhoud wordt gepleegd, rondleidingen worden gehouden en publiciteit wordt gemaakt voor speciale programma’s. Zo krijgt een breed publiek – kerkelijk of niet – de kans kennis te maken met de schoonheid en de rijkdom van ons kwetsbare cultuurgoed. Tegelijkertijd wordt  maatschappelijk draagvlak gekweekt om zorgvuldig met ons religieus erfgoed om te gaan.  Kerk Schiedam na restauratie

Voor de deelnemers is er in oktober een aantrekkelijk programma georganiseerd. Met bekende sprekers, die oog hebben voor de zaken die vrijwilligers raken: de schoonheid van de architectuur en de inventaris: glas in lood, houtsnijwerk, zilver, fresco’s, de historie van de locatie. Zij vertellen over de betekenis die religieus erfgoed voor hen persoonlijk heeft.

Aandacht voor praktische zaken is er ook. Deskundigen die zich bezig houden met restauratie en beheer van religieus erfgoed vertellen over de kneepjes van het vak.

Tijdens een informele lunch is er volop tijd om ervaringen uit te wisselen. Er is  een levendige informatiemarkt, met  tal van aanbieders van cursussen over presenteren voor publiek, over programmering van evenementen, omgang met kostbare voorwerpen en over onderhoud en beheer van religieuze gebouwen.

In de middag is het tijd voor een wandeling onder leiding van gidsen langs het lokale religieus erfgoed, in al zijn veelkleurigheid. Er zijn rondleidingen in religieuze gebouwen, afhankelijk van de stad in moskeeën, synagogen, tempels en kerken. De dag wordt besloten met een drankje. Zo bieden deze Vrijwilligersdagen herkenning, nieuwe gezichtspunten en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Geïnspireerd naar huis gaan, dat wenst 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed iedere deelnemer  toe.

Deelname aan de vrijwilligersdagen is gratis, dankzij de steun van het Prins Bernard Cultuurfonds, VSBfonds, de Mondriaan Stichting en het Sint-Jacobs Godshuis..

De vrijwilligersdagen vinden plaats in:
`s-Hertogenbosch, Hieronymus Art Centre  
maandag 20 oktober 2008, 10.30 uur tot 18.00 uur

Haarlem, Kathedrale Basiliek St. Bavo
zaterdag 25 oktober 2008, 10.30 uur tot 18.00 uur

Zwolle,  Dominicanenklooster
woensdag 29 oktober 2008, 10.30 uur tot 18.00 uur

U kunt voor informatie en een aanmeldingsformulier terecht op de website www.2008re.nl, klik op ‘Nieuws’ op de homepage, en u vindt de alle informatie plus een inschrijfformulier.

We adviseren u snel te reserveren. De inschrijving sluit op 15 september 2008. Er zijn 300 plaatsen per bijeenkomst beschikbaar: vol is vol! . Bevestigingen worden voor 1 oktober toegestuurd.

Bron: 2008 Jaar van Religieus Erfgoed
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 juli 2008