God nu

Het thema voor de Ontmoetingsdagen in het Arnold Janssenklooster te Wahlwiller in 2008/ 2009 is: “God nu”

Al duizenden jaren vertellen mensen elkaar van God.
In de bijbel openbaart de God van Israël zich als een God die zijn volk bevrijdt uit de slavernij in Egypte.
Het beeld dat wij van God hebben verandert gaandeweg door het leven.
Vaak zullen we ons afvragen: “Wie is God, wat wil Hij voor ons doen, wat verwacht Hij van ons?”.

Met elkaar willen wij proberen ons geloof onder woorden te brengen, het wordt daardoor rijker en verandert van betekenis. 
Gezamenlijk willen wij zoeken naar andere beelden en nieuwe inzichten.

De verbinding tussen bijbelse beelden en onze eigen levenservaring, een mooie rustgevende plek, hartelijke gastvrijheid in het klooster, de saamhorigheid, het gezamenlijk  bidden en zingen,  een spirituele ervaring die wij willen delen met iedereen die met ons mee gaat.

De eerstvolgende Vrouwenontmoetingsdagen vinden plaats in het “Arnold Jansen”klooster in Wahlwiller-Wittem van 29 september t/m 2 oktober 2008.
In het voorjaar 2009 wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd met hetzelfde thema:
van 30 maart t/m 2 april.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, waarvoor belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Het klooster beschikt over één persoonskamers.
Deelname kost 150 euro voor niet-Bondsleden
Bondsleden betalen 140 euro
gironummer: 8335728

De Vrouwenontmoetingsdagen zijn een activiteit van de Bond van Oud-Katholieke
Vrouwen in Nederland.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u terecht bij:

Rina Homan
Voorstraat 118
3311 ER Dordrecht 078 6136366

en

Marianne Tanke
Zonnebloemlaan 2
2111 ZG Aerdenhout 023 5243068

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 augustus 2008