Roep gaat uit in Eindhoven

Geroepen om op weg te gaan, zoeken, verkennen… Hebt u ook wel eens de neiging over het muurtje te kijken? Of voelt u nood aan een dak boven het hoofd? Op zoek naar een gemeenschap, op zoek naar anderen? Met het Nieuw-Testamentische woord kaleo kondigt de parochie in Eindhoven een samenkomst aan op 25 september a.s.

De deuren van het pastoraal centrum aan de Lakerstraat 1 staan vanaf 19.30 uur wijd open.
Om nader kennis te maken met de Oud-Katholieke kerk en haar parochie in Eindhoven,

Na de verwelkoming en kennismaking krijgt elke deelnemer de gelegenheid zichzelf nader voor te stellen: wat brengt mij in beweging om op zoek te gaan naar een kerkgemeenschap; wat maakt mij nieuwsgierig en heeft mij naar deze bijeenkomst gebracht, hoe ben ik de Oud-Katholieke Kerk op het spoor gekomen? Wat zijn mijn verwachtingen?
Honderd en een vragen, zo verschillend en toch leeft er mogelijk eenzelfde verlangen.

Een tweede samenkomst is gepland op 30 oktober. De inhoud van deze avond zal bepaald worden door de inbreng van 25 september.  Bij voldoende interesse kan nog een middaggroep worden gevormd.

Voor meer inlichtingen staan pastoor Piet Coemans (tel. 06-28176930 of 003212456945)
en dhr. Frans Teunissen (tel. 0411682636) u graag te woord.
Het kan ook per post: O.K.K., Fazantlaan 17, 5613 CB Eindhoven.

Bron: parochie Eindhoven
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 september 2008