Maria in het oud-katholicisme

De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan

Zo’n 35 oud-katholieke mannelijke en vrouwelijke theologen kwamen van 25 tot 29 augustus 2008 bijeen in het vormingscentrum van het Heilig Hart van Jezusklooster in Neustadt an der Weinstrasse voor de 40e Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie. Het was voor het eerst dat deze zich bezighield met het thema van de plaats die Maria in het leven van oud-katholieken inneemt.

Allereerst waren er voordrachten over de geschiedenis van de Mariaverering (door prof.dr. Günther Esser, Bonn) en over oud-katholieke standpunten ten aanzien van de mariologie, zoals deze in reactie op de in het ultramontanisme bevorderde Mariadevotie, maar vervolgens ook in het kader van bilaterale theologische dialogen werden geformuleerd (door prof.dr. Angela Berlis, Utrecht).
Daarnaast waren er verslagen over de Mariadevotie in de verschillende kerken van de Unie van Utrecht (past. Wietse van der Velde voor Nederland; assisterend past. Henriette Crüwell voor Duitsland; prof.dr. Urs von Arx voor Zwitserland; past.dr. Jerzy Bajorek voor Polen; Peter Vinš voor Tsjechië).
Een anglicaanse theoloog, pater Thomas Seville CR uit Mirfield (Groot-Brittannië) gaf een overzicht over de plaats van Maria in de geschiedenis van de Kerk van Engeland en haar richtingen. Op grond van de voordrachten en intensieve gesprekken in groepen en plenum nam de conferentie een verklaring aan, die in vertaling hier te lezen valt.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 september 2008