Allerheiligen samen met de Anglicanen

De gemengde Anglicaans-Oud-Katholieke Vereniging The Society of Saint Willibrord heeft op zaterdag 1 november (Allerheiligen) een dag belegd in de Anglicaanse Holy Trinity Church aan het Limburg van Stierumplein te Utrecht. De dag wordt geopend met een eucharistieviering om 11.00 uur en ’s middags om 14.00 uur is er een lezing van aartsbisschop mgr.dr. J.A.O.L.Vercammen over Willibrord als verbindende schakel met de oud-katholieke spiritualiteit.
Na de lezing is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na de theepauze volgt om 15.30 uur een Choral Evensong.
Opgave voor de dag via: t.tanke@quicknet.nl

De Nederlandse tak van de Society gaf onlangs een elektronische nieuwsbrief uit, die hier te lezen valt (PDF).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 oktober 2008