Lam Gods van Eijck in Groningen

De Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Groningen, Friesland en Drenthe nodigt alle belangstellenden uit voor een lezing over het Lam Gods door Victor Schmidt.
Het drieluik Het Lam Gods (1432) van de hand van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck is een wereldberoemd schilderij. Het bevindt zich in de Sint Bavokathethedraal te Gent en geeft in beelden het christelijke geloofsgoed weer.

In zijn lezing zal Victor Schmidt een nauwkeurige interpretatie geven van de afgebeelde figuren, de theologische fundering ervan en waarom alles zó is afgebeeld.

Eerst wordt het drieluik in gesloten toestand behandeld, want zo was het meestal te zien. De scènes die hierop zijn afgebeeld bevatten de geschiedenis van de mensheid. Deze begint met de schepping, gaat verder met de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs en het nieuwe begin: de geboorte van Christus.
Alleen op bijzondere dagen werd het drieluik geopend. Dan ontvouwt zich de aanblik van het Hemelse Jeruzalem, met in het centrum het Lam, Christus de bron van leven, kennelijk bedoeld als hoogtepunt van wat op de buitenkant van het drieluik is afgebeeld.

Aan de hand van beeldmateriaal zal Victor Schmidt zijn gehoor meenemen naar het christelijk geloofsgoed zoals dat meer dan 500 jaar geleden op magistrale wijze door Jan en Hubert van Eyck werd verbeeld.

Datum: zondag 26 oktober 2008 Tijd: 13.30 uur. Plaats: in de kerk van Engelbert. 
De eucharistieviering begint om 11.00 uur begint. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 oktober 2008