Synode op zaterdag 22 november 2008

Voor het eerst sinds vele jaren is de jaarlijkse najaarszitting van de Synode op zaterdag. Dat biedt u een mooie gelegenheid om nu zelf te komen zien hoe het in een synode toegaat. De synode spreekt immers ook voor u.
De publieke tribune mag ook meepraten en dat over een onderwerp waarover iedere oud-katholiek wel een mening heeft: de liturgie.
Lees hier verder voor agenda, verslag e.d.