Filippijnse bisschop Tito Pasco overleden

“I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith” 2 Timothy 4:7.

Dit citaat staat boven het bericht dat op 11 november jl. bisschop Tito Edralin Pasco in de leeftijd van 78 jaar is overleden. Bisschop Pasco bekleedde in eerdere jaren de functie van Obispo Maximo in de Onafhankelijke Filippijnse Kerk (IFI). Het geestelijk leiderschap, gecombineerd met uitvoerende bevoegdheden, van de Filippijnse kerk is gebonden aan termijnen en de Obispo Maximo wordt gekozen.

De Iglesia Filipina Independiente werd gesticht in 1902 in een tijd waarin de vroegere Spaanse kolonie zich vrij maakte van de latere Amerikaanse overheersing.
Strijd om vrijheid, de roep om het respecteren van mensenrechten en de strijd tegen de sociale misstanden zijn dan ook kenmerkend voor deze kerk.

Tijdens het Internationale Oud-Katholieken Congres in Wenen in 1965 werd door de Oud-Katholieke Kerken een intercommunie overeenkomst gesloten met deze Filippijnse zusterkerk.

De nu overleden bisschop Pasco was in het verleden een regelmatige gast in Nederland.
Zijn uitvaart zal worden gehouden op 18 november a.s. Wij gedenken hem en zijn inzet voor zijn kerk in dankbaarheid.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 november 2008