Sint Maarten

Op 11 november valt officieel de feestdag van de heilige Martinus van Tours, de patroonheilige van het aartsbisdom

Utrecht en die van de parochie in Groningen.

Martinus, zo luidt de geschiedenis, was in 316/317 geboren als zoon van een Romeins officier en trad op 15 jarige leeftijd in dienst van het leger en diende in Gallië bij de keizerlijke garde. Uit die tijd stamt ook de ontmoeting met de bedelaar bij de stadspoort van Amiens, waar Martinus zijn mantel in twee stukken snijdt en een deel weggaf.
Nadat hij was gedoopt verliet hij als jonge man het leger en werd leerling van bisschop Hilarius van Poitiers.
In latere jaren stichtte hij kloosters en werd in 371 door het volk tot bisschop gekozen voor Tours. Hij stierf op een pastorale reis in zijn bisdom op 8 november 397 en werd al spoedig als heilige vereerd.

Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht organiseert ieder jaar een speciale ontmoeting van de de geestelijken en partners van het aartsbisdom Utrecht. Bij de ontmoeting worden ook de vespers gezongen.

In diverse streken van het land bestaat het gebruik dat de kinderen ’s avonds zingend met een lampion langs de deuren gaan. Met een versnapering als beloning.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 november 2008