Oud-Katholiek-zijn als levenskunst

Als het feest onder de mensen zou verdwijnen… als van het geloof alleen maar een verstandelijk betoog overblijft en in de kerk het ‘rationele betoog’ de overhand krijgt… dan blijft er slechts een schraal aftreksel over van de boodschap van Gods vriendschap. De Bijbel ont-dekt die vriendschap als de adem waarvan mensen leven, als een hartstocht die het leven tot een feest maakt! Het is een kunst om dat in de gaten te krijgen. Spiritualiteit is levenskunst en heeft te maken met de spirit in je leven, met wat voor jou een toegevoegde waarde in je leven is. Oud-katholiek-zijn heeft ook met die spirit te maken. Het is toch de bedoeling dat door oud-katholiek te zijn ons leven er ook in een of andere zin een beetje feestelijker op wordt? Op die oud-katholieke levenskunst wil de werkgroep Sint Willibrord in het volgende seizoen focussen. Ten eerste nodigt ze de Aartsbisschop uit voor een lezing over oud-katholieke spiritualiteit, met als titel: Met God mee-doen, met mensen mee-gaan. Oud-katholiek-zijn als levenskunst.

Deze lezing wordt gehouden in het kader van de Jaarvergadering op 8 november 2008 in het ORKA-gebouw, Mariahoek 15 te Utrecht van 13.45 uur tot 16.00 Uur.

U kunt ook de gehele dag bijwonen:

  • Vanaf 10.30 Eucharistie in de kathedrale kerk Willemsplantsoen Utrecht.
  • 12.00 uur vergadering met aansluiten lunch in het gebouw van de ORKA.
  • 13.45 uur tot 16.00 uur lezing.

Kosten 10 euro. Voor de lunch zult u zelf iets mee moeten nemen.

voor deze bijeenkomst kunt u zich opgeven bij Rina Homan

Voorstraat 118
3311ER Dordrecht
rina@kjhoman.demon.nl
giro 570272

De Werkgroep Sint Willibrord (voorheen Broederschap) houdt zich bezig met de spirituele vorming.
De werkgroep heeft een eigen website waarop verdere informatie valt te lezen en een overzicht van de activiteiten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 november 2008