Twee zusters al veertig jaar in het Paradijs

De Rooms-Katholieke Sint Jozefparochie en de Oud-Katholieke parochie van Sint Petrus en Paulus kerken al veertig jaar samen in de Paradijskerk aan de Nieuwe Binnenweg te Rotterdam.

Deze samenwerking werd gestart in een tijd dat de toenadering tussen beide kerken slechts een kwestie van korte duur leek. Een huwelijk bleef uit, maar het samenwonen is gebleven met alle kleine onhebbelijkheden, die daarbij horen, maar bovenal de vreugde om samen de instandhouding van dit prachtige kerkgebouw mogelijk te maken.

De beide parochies vieren hun veertig jaar samenzijn in een gezamenlijke eucharistieviering op zondag 23 november a.s. Celebranten zijn pastor Louis Poot O.F.M. en pastoor Frans van Sark. De viering begint om 10.30 uur.
Nadien is er een gezamenlijke broodmaaltijd, samenzang onder het motto “Liederen die ons binden” en een afsluitende borrel in De Ark.

Een feestelijke dag in het Paradijs.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 november 2008