Enkhuizen kijkt ogen uit

Zou het vijfhonderd jaar geleden zijn dat er voor het laatst een kerkelijke processie in het Zuiderzee stadje Enkhuizen te zien was?

Op zaterdag 29 november vierde de Enkhuizer parochie het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw aan de Breedstraat en dat wilde de parochie weten ook.
De oeroude Hervormde Zuiderkerk had voor deze gelegenheid gastvrijheid verleend en zo trok een stoet van geestelijken, gildeleden uit Lier en de bisschop van Haarlem, gevolgd door parochianen en gasten door de straatjes van Enkhuizen.

Voorbij trok het bloemrijk uitgedoste gezelschap aan Zeeman en Scapino, langs de wat verbouwereerd kijkende inwoners en een verdwaalde Zwarte Piet, en ging via de driedubbele deuren de Zuiderkerk binnen. Binnen klonk feestelijke orgelmuziek (Eveline M.Jansen zat achter het klavier) en de klanken van Diaken Pim Rijnders met het Lectionariumde Westfriese Cantorij o.l.v. Tineke Broers.

De pontificale eucharistieviering was begonnen. De eerste mis van Adreas Rinkel, eertijds speciaal gecomponeerd in en voor Enkhuizen, klonk op naast het Credo van Mozart en andere bijdragen van de Cantorij.
De kerkgangers zongen luidkeels de bekende liederen, de voorbeden werden verzorgd door de pastoor Henk Schoon en dominee Idelette Otten en de bisschop hield de preek. In zijn prediking sprak bisschop Dirk Jan over het zelfbewustzijn van oud-katholieken toen en thans.

Na de bisschoppelijke zegen trok de stoet de kerk weer uit en keerde langs een wat andere route terug naar de Breedstraat. De gasten werden daar onthaald en de feestcommissie bood het jubileumboekje Enchusana, een Chronijsken aan de kerkhistoricus Ton van Schaik aan, én natuurlijk aan de aanwezige Bisschop door de stratengasten.

Bijzonder was ook de onthulling van een gedachtenisboek met daarin alle namen van overleden parochianen vanaf 1650, dit gedachtenisboek krijgt een vaste plaats in het kerkgebouw en wordt opengelegd op de dag van het jaar.
Tot slot werd er ook een ludiek aandenken uitgedeeld dat de straten van Enkhuizen als onderwerp heeft.

 ...blij van zin...


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 december 2008

 Deken Spaans loopt er warmpjes bij