Tweede deel Groeicahier verschenen

Het tweede deel van de inhoud van de zogeheten Groeimap (Cahiers voor Parochieontwikkeling) is onlangs verschenen. Dit is een uitgave van het Bisschoppelijk Bureau, samengesteld en ontwikkeld door de consulent Kerkopbouw, Han van Peer.

Met de groeimap worden handreikingen gedaan voor de kerkopbouw, de map bevat Groei impulsen (theorie), Instrumenten (werkvormen), Snapshots (praktijkverhalen), Achtergronden en Nieuwtjes. De inhoud is zeer overzichtelijk en per onderdeel voorzien van ikoontjes.

Met de uitgave van de Cahiers biedt het Collegiaal Bestuur een handreiking aan de pastores en parochies als concrete uitvoering van het beleid Uitzicht op groei, zoals dat in 2007 werd vastgesteld.

De inhoud van het cahier is ook te downloaden. De klapper met inhoud is tevens te bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort (25 euro voor klapper en komende bijdragen).

De pastores en de kerkbesturen zijn inmiddels voorzien van de 2e aflevering van de inhoud.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 november 2008