Glazemaker bokaal naar Culemborg

Mgr. A.J.Glazemaker stelde bij zijn terugtreden als aartsbisschop van Utrecht in 2000 de zogenoemde Parochiebladprijs in. Een bescheiden geldprijs en een glazen sculptuur met de tekst: Bevlogen, doeltreffend vrijwilligerswerk, verbindt de mensen, beweegt de kerk.

Deze inscriptie geeft goed aan wat het doel van de prijs is: het stimuleren van vrijwilligers om werk te maken van communicatie in en rond de parochie. Werd aanvankelijk gekeken naar de parochiebladen, de laatste jaren betrekt de jury ook de websites van parochies in de beoordeling. Een website vraagt om andere talenten maar om dezelfde trouw en inzet. Want een website die niet goed wordt bijgehouden en geen actuele informatie geeft is eigenlijk overbodig.

Tijdens de synodezitting te Hilversum op 22 november jl. werd de Glazemakerbokaal uitgereikt aan de parochie Culemborg voor hun website. De jury meldde in het rapport:  Recente nieuwelingen op het world wide web zijn de site van Krommenie, de vernieuwde site van Utrecht en die van de parochie Culemborg. Met veel enthousiasme heeft men daar een site gebouwd die niet alleen mooi is maar ook interessant en een goed beeld geeft van alles wat er in de parochie gebeurt. In Culemborg levert men een dubbele prestatie, niet alleen heeft men een parochieblad maar nu ook een site die Culemborg nu op de kerkelijke kaart zet. Of zoals ons medejurylid Piet Halma het uitdrukt: communicatie moet je doen! 
Het is daarom dat de jury besloten heeft dit jaar de bokaal uit te reiken aan de parochie te Culemborg voor hun frisse en actuele website met goed gedoseerde berichten, die betrekking hebben op de eigen parochie en de naaste omgeving.
Overtuig u zelf en bekijk de website van Culemborg.

De jury heeft nu nog één bokaal te vergeven, wie weet het volgende jaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 november 2008