Verklaring van de Rechten van de Mens 60 jaar oud

In het Vredespaleis in Den Haag wordt vandaag de Internationale Interreligieuze Conferentie Geloven in Mensenrechten gehouden.

Op het congres zullen tien geestelijk leiders van over de hele wereld hun handtekening zetten onder een verklaring over geloven in mensenrechten. Daarmee zeggen ze onder meer toe zich in hun morele raadgevingen de mensenrechten en fundamentele vrijheden te bevorderen. De hindoeïstische, islamitische, christelijke, joodse, boeddhistische, taoïstische en andere tradities zullen in Den Haag vertegenwoordigd zijn. Het Vaticaan heeft laten weten niet aanwezig te zullen zijn.

De interreligieuze conferentie is georganiseerd door de katholieke mensenrechtenorganisatie Justitia et Pax, in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is de 60ste verjaardag van de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december. Ook koningin Beatrix zal de conferentie bijwonen.

Aartsbisschop Joris Vercammen is namens de Oud-Katholieken in het Vredespaleis aanwezig.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 december 2008