Aartsbisschop op verjaarsvisite

Aartsbisschop Joris Vercammen reist een dezer dagen naar Canada in kerstsfeer. Hij bezoek de parochie van Sint John (Polish Catholic Church) in Toronto. Deze voormalige PNCC parochie heeft al enige tijd onderdak gekregen onder de jurisdictie van de aartsbisschop.

De parochie bestaat 75 jaar en viert dat feestelijk op zondag 14 december a.s. De bisschop gaat voor in de eucharistieviering in de Saint John’s Cathedral en houdt naast de prediking ook nog een toespraak, waarin hij ingaat op de breuk van de Polish National Catholic Church (PNCC) met de Unie van Utrecht. De parochie verkoos toen in de Unie te willen blijven.
Het is een een levendige gemeenschap, die veel betekenis heeft voor de Poolse bewoners van Ontario. Zo bouwden de leden eigenhandig de huidige kathedraal. De parochie is ook in trek bij de in Canada verblijvende Filippinos.

De Anglicaanse Kerk van Canada biedt de parochie waar nodig begeleiding, zo gaat de voormalige Presiding Bishop maandelijks voor in deze parochie en neemt waar wanneer de pastoor op vakantie is.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 december 2008