Veel belangstelling voor dienst in Nijmegen

Het initiatief van de Arnhemse parochie om ook vieringen aan te bieden in Nijmegen is goed gevallen.

Zaterdag 7 februari jl. werd een eucharistieviering gehouden in de Dominicuskerk waarvoor meer dan zeventig belangstellenden waren opgekomen, waaronder veel rooms-katholieke gelovigen.
Omroep Gelderland besteedde aandacht aan de viering evenals het dagblad De Gelderlander.

In de eerste eucharistieviering ging pastor Jan de Haan voor, pastoor Remco Robinson van Arnhem assisteerde.

De kerngroep Nijmegen, die onder verantwoordelijkheid valt van de parochie Arnhem, biedt maandelijks een eucharistieviering aan op de 1e zaterdag van de maand om 19.00 uur.
De kerngroep startte ook met een eigen website.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 februari 2009