Leuven: kweekschool voor bisschoppen

Het Centrum voor de Geschiedenis van de Theologische Faculteit te Leuven houdt van 5-7 februari een Internationaal Colloquium De Leuvense universiteit: kweekschool voor bisschoppen in de Lage Landen en wereldwijd.

Kerkhistoricus en docent aan het Oud-Katholiek Seminarie drs. W.B. van der Velde geeft vandaag een bijdrage over de Leuvense bisschoppen van de Oud-bisschoppelijke Cleresie 1723-1767 (later de Oud-Katholieke Kerk van Nederland).

De aanleiding voor het symposium is dat het dit jaar 450 jaar geleden is dat de Nederlanden een nieuwe indeling kreeg van de bisdommen. Dat was geregeld in de bul Super Universas van paus Paulus IV. De nieuwe indeling met vijftien nieuwe bisdommen was sterk bepleit door de Leuvense theoloog Franciscus Sonnius, die werd benoemd tot eerste bisschop van van ‘s-Hertogenbosch en later tot bisschop van Antwerpen.

Heel veel in Leuven gestudeerde theologen brachten het tot bisschop, niet alleen in de Lage Landen maar ook in Ierland, de Verenigde Staten, Kongo, India en China.
Bekende namen uit de geschiedenis van de Leuvense faculteit: Adriaan van Utrecht werd zelfs paus en cruciaal voor de oud-katholieke geschiedenis was Cornelius Jansenius, exegeet te Leuven en later bisschop van Ieper.

De vorig jaar overleden bisschop Bert Wirix studeerde en werkte eveneens te Leuven en ook aartsbisschop Joris Vercammen heeft zijn voetstappen daar liggen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 februari 2009