Collegiaal Bestuur zoekt jeugdpastor

Ten behoeve van het jeugdwerk en het jeugdpastoraat in de OKKN

Is het Collegiaal bestuur op zoek naar een
Jongerenpastor (M/V)
In een functieomvang van 0,5 fte.

Taken:
–    Opzetten van een landelijke netwerk voor (Oud-Katholieke) jongeren,
      met een focus op de 12 tot 17-jarigen
–    Organiseren van landelijk, c.q. regionaal aanbod van jeugdpastorale activiteiten
–    Meewerken met andere pastores bij de jeugdactiviteiten die door
      hen georganisereerd worden
–    (pastorale) ondersteuning van het kampwerk
–    Ondersteuning van de commissie voor de catechese

Vereisten:

–    Afgeronde theologische opleiding, minimaal op HBO-niveau
     (eventueel bijkomend pedagogisch diploma is een pre)
–    Affiniteit met jongeren en jeugdpastoraat
–    Meelevend parochiaan in een van de Oud-Katholieke parochies
–    Creatief en met organisatorisch talent
–    Affiniteit met de nieuwe media (internet)

Wij bieden:

–    Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, met mogelijke verlenging tot 5 jaar.
–    Honorering volgens de schalen van de OKKN

Reageren: Sollicitaties kunnen worden ingestuurd bij het Collegiaal Bestuur, t.a.v. de Aartsbisschop van Utrecht (portefeuillehouder jeugdwerk), Kon.Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort tot 1 april 2009.
Informatie kan eveneens worden ingewonnen via 033 – 462 08 75 (kantooruren).

Toelichting: het Collegiaal Bestuur diende in een eerdere fase een voorstel in voor het aanstellen van een jeugdpastor; de Synode reageerde hierop spontaan met het voorstel voor dit werk een functie van 0,5 fte in te stellen. Het Collegiaal Bestuur bouwde deze functie in in de nota Jeugd, die aan de Synode in november 2008 werd voorgelegd. De Synode stemde in met de nota. Voorwaarde voor de aanstelling was wel dat er aanvullende financiering gevonden werd. Een tweetal fondsen heeft de financiering nu voor vijf jaar gegarandeerd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 maart 2009