De enquête over de liturgie

De Commissie voor de liturgie heeft laten weten dat de gegevens van de in augustus 2008 gehouden enquête over de liturgie inmiddels zijn verwerkt in een rapport. Met dat rapport in de hand kan de commissie nu verder werken. 
Natuurlijk zult u te zijner tijd meer hierover horen.
De commissie dankt alvast iedereen, die aan deze enquête heeft meegewerkt, al die mensen die tijd en moeite namen om de vragenlijst zorgvuldig en vaak uitvoerig in te vullen! Met name geldt de dank ook mw. drs. L.M.A. van Buuren voor haar grote inzet; zij heeft deze enquête vakkundig begeleid en de resultaten uitgewerkt!

Amersfoort, Commissie voor de Liturgie, 3 maart 2009