Het GOS drie jaar later

Een van de beleidspunten uit de Groeinota van het Collegiaal Bestuur is de intensivering van het aantal werkbezoeken. Deze bezoeken zijn een middel om de vinger wat beter aan de pols te houden en de parochies alert te houden op de groeidoelstelling.

Aartsbisschop Joris Vercammen is dit jaar al weer begonnen aan zijn tweede ronde langs de parochies. Op dinsdag 21 april waren de samenwerkende parochies Gouda, Oudewater en Schoonhoven opnieuw aan de beurt.

Geconstateerd kon worden dat de parochie Gouda heeft gewonnen aan saamhorigheid wat zeker ook een verdienste is van de huidige kerkbestuur. De bijdragen uit de levende kerk stijgen en er wordt meer activiteit ontwikkeld. Stond de renovatie van het pastoriecomplex drie jaar geleden ook al op de rol, inmiddels zijn de plannen wel ver gevorderd en kan er hopelijk binnenkort ook daadwerkelijk worden begonnen met het omvangrijke karwei. De fondswerving is nu in gang gezet. Intussen werd ook de orgelrestauratie met goed gevolg afgerond. Wanneer alle gebouwensores achter de rug is, kan de parochie zich opmaken voor een verdere spurt voorwaarts en naar buiten.

In Schoonhoven is het parochieleven ook versterkt en men wordt hoe langer hoe meer zelfbewust.
In Oudewater heeft men er met goed gevolg een renovatie van de pastorie op zitten en de resultaten -ook financieel- zien er niet slecht uit. Wat het leven van de parochie betreft, moest de bisschop echter constateren dat er nog steeds een kleine trouwe groep bestaat, maar dat van een echte ontwikkeling niet echt sprake is. Dat het mooie kerkje niettemin in de belangstelling staat van toeristen is de andere kant van de zaak, de bisschop zoekt nu naar mogelijkheden om dit verder uit te bouwen en te benutten.

Eén pastoor gezamenlijk is een bindende factor, maar geeft ook problemen met het zondagse dienstwerk. Door een aanpassing in de aanvangstijden hoopt men een goede regeling te kunnen treffen, waarbij de eigen pastoor vaker op de zondag in twee parochies het dienstwerk kan verzorgen.

Completen tot slotIs in het verleden wel gedacht aan een verdere groei naar samengaan, de werkelijkheid laat echter zien dat dit wat minder practisch en haalbaar is en ook niet ten koste van alles moet worden doorgezet.

Het werkbezoek werd in de kerk afgesloten met het zingen van de completen.

Foto’s: Gerard v.d. Veer
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 april 2009