Alkmaar op weg naar de hemel

Dankzij vele goede giften, de inzet van parochianen en toestemming van de landelijke kerk, is in de Alkmaarse kerk inmiddels “de hemel open gegaan”. Een hemels blauw, licht getoogd, kerkplafond is tevoorschijn gekomen.

Op dinsdag 14 april is de verbouwing van het kerkplafond, ook wel bekend als het “gymplafond”, van start gegaan. Overdag is door een paar gemeenteleden de kerk leeg gehaald. In de avonduren werd door enkele andere KERN-leden  een handje geholpen en zijn o.a. de muurlampen verwijderd, het altaar en het orgel afgekleed met plastic, de glas-in-loodramen zorgvuldig beschermd en door enkele dapperen de armenturen en de bijbehorende tl-buizen uit het plafond verwijderd. Nadat de lamellen van het plafond zijn verwijderd zal langzaam maar zeker de opbouw van het nieuwe “toogplafond” ter hand worden genomen.

Op dit moment lijkt het in de kerk echter meer op een wolkbreuk dan op iets hemels. Na een week sloop, gaan we nu een kleine drie weken van opbouw tegemoet. Door de werkzaamheden wordt er op de zondagen 19 en 26 april en 3 mei geen diensten gehouden in het kerkgebouw. 

– Op 19 en 26 april is de parochie te gast in de PKN gemeente Alkmaar West (Vrijheidskerk) en wel om 10.00 uur!  
– De dienst van 3 mei wordt door
parochianen in eigen beheer verzorgd in de Evangelisch Lutherse Kerk.

Bron: parochie Alkmaar
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 april 2009