Priesterwijding ontroerend en feestelijk

Klik hier voor het volledige fotoverslag

Vanuit Delft, vanuit Rotterdam en uit de nodige andere parochies waren vele mensen opgekomen voor de priesterwijding van Hans de Rie in de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis te Utrecht op zondag 26 april. Naast vele bekende gezichten, gasten uit de oecumene, uit de verpleeghuizen waar Hans ook werkzaam is en vanuit het Citypastoraat.

‘Hans staat pal voor zijn missie. Dat geeft hem vleugels en hij wil vliegen!’ Woorden van mevrouw Vos -Maan die namens het Citypastoraat Rotterdam antwoord gaf op de vraag van aartsbisschop Joris Vercammen om getuigenis te geven aangaande de wijdeling Johannes de Rie. Of zoals de heer Beekman namens de verpleeghuizen zei: ‘Hans is er als mens voor een mens. En van die liefde geeft hij veel wel, in het bijzonder aan de zwakken.’

De aartsbisschop ging in de verkondiging onder andere in op een werkterrein van De Rie, het Citypastoraat. De stad als boeiend avontuur voor ondernemende mensen, als plaats waar de kerk thuis hoort. Want de kerk kent immers het geheim van het goede leven en het is de priester die dat geheim mag vertegenwoordigen. Hij of zij mag anderen uitnodigen zich te wagen aan de vriendschap en liefde van God. Liefde en barmhartigheid, het klonk door in de liederen. Gezangen uit ons eigen blauwe boek, maar ook liederen uit Taize. Zoals het Gloria, dat – aangestuurd door Hans de Rie – in canon werd gezongen en zo de ruimte in de kathedraal royaal vulde met een jubelzang.

Liefde voor God en mens is voor Hans de Rie de drijfveer voor zijn werk in het Citypastoraat en zijn taak als pastor in verpleeghuizen. In het wijdingsgebed klonk de bede:’ Geef, dat hij uw woord in geloof en mag verstaan, het anderen naarstig zal leren en zo een getuige van uw waarheid en liefde zal zijn.’ Daarop klonk een welgemeend amen.

Na de verkondiging zong het Oud-Katholiek Vrouwenkoor Utrecht ‘Day by Day, dear Lord, of thee three things I pray’. Woorden van een gebed uit de 13e eeuw en in de jaren zeventig van de vorige eeuw bij een groot publiek bekend geworden door de musical Godspell. ‘Love thee more dearly’.
De muzikale omlijsting was helemaal dik in orde met bijdragen van de twee organisten van de kathedraal Eveline M.Jansen en Piet van der Steen en pastor Rudolf Scheltinga als cantor.

De rij gelukwensers wilde maar niet dunnen na afloop, het was zeker al half acht geworden voordat de laatste bezoekers de Gertrudiskapel verlieten. Een vreugdevolle middag in Utrecht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2009

Klik hier voor het volledig fotoverslag