Jaap en Jacob Wijker onderscheiden

Met een zekere trots waren de afgevaardigden van de Oud-Katholieke parochie van de H.Engelmundus aanwezig bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen in Velsen hedenmorgen. De oud voorzitter van het kerkbestuur, ir. J.J. (Jaap) Wijker, werd gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd hem verleend voor o.a. zijn jarenlange inzet voor zowel de Oud-Katholieke parochie(s) in IJmuiden, als ook het Bisdom Haarlem en de landelijke Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hierbij is kenmerkend dat hij als buitengewoon betrokken persoon, vanuit zijn daadkracht en visie, traditie en geschiedenis weet te verbinden met de toekomst. Van jongs af aan betrokken bij activiteiten georganiseerd vanuit kerkelijk verenigingsleven. Als lid, maar voornamelijk als bestuurder die zich sterk maakt voor het behoud en ontwikkeling van zowel de kerk als haar kerkgebouwen.

Zijn vrijwilligerswerkzaamheden heeft Jaap altijd verricht naast een zeer drukke en veeleisende werkkring als ingenieur voor ruimtevaarttechnologie en hoofd-docent aan de Technische Universiteit Delft. Vanuit zijn vakgebied is hij specialist op gebied van mechanische belastingen en het berekenen van het effect daarvan op structuren. Hij heeft vanuit dit specialisme diverse boeken geschreven die zowel op de universiteiten als in de industrie als een standaardwerk worden gehanteerd.

Lelystad:  in Lelystad werd op het zelfde moment Jacob Wijker (een neef van de bovengenoemde Jaap) benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. De bescheiden Jacob werd onderscheiden vanwege zijn grote verdiensten in het vrijwilligerswerk. Met name zijn activiteiten voor het buurthuis De Krakeling, het zorgcentrum en de sportvereniging werden gememoreerd. Jacob Wijker maakte in het verleden ook deel uit van het kerkbestuur van de Oud-Katholieke parochie te Enkhuizen, de parochie was dan ook vertegenwoordigd bij de uitreiking in Lelystad.

Wij feliciteren Jaap en Jacob Wijker van harte met hun onderscheiding en zijn als kerk dankbaar voor hun jarenlange inzet.

Bronnen: kerkbestuur H.Engelmundus en past.L.E.Wijker
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 april 2009