Vastenactie (5) – Citypastor op wijkfeest

Hoe staat het met de Vastenactie 2009? Nog een week te gaan om de benodigde gelden bijeen te brengen, inmiddels is er meer dan 5000 euro binnen.

Pastor Hans de Rie van het Citypastoraat geeft hieronder een impressie van een van zijn activiteiten.

Op vrijdag 16 januari was ik present op het jaarlijkse wijkfeest in Odeon. Een bijzondere ervaring om zoveel culturen met elkaar samen te zien in goede harmonie.
Er wonen meer dan 100 verschillende nationaliteiten in de wijk het Oude Westen. Het bijzondere is echter dat geen van die nationaliteiten een meerderheid heeft. Dit betekent dat ze min of meer gedwongen zijn om met elkaar samen te werken. Op zo’n wijkavond zie je dit dan ook gebeuren. Alle culturen doen wel iets: de Braziliaanse jongeren laten  ritmes horen op de bekende groene afvalbakken, de Marokkaanse jongeren geven een demonstratie van kickboksen, een Indiaanse buikdanseres met slang vertoont haar  kunsten en de Surinaamse meisjes en vrouwen showen hun verscheidenheid aan klederdrachten.

Het bijzondere voorval wil dat men op die avond te weinig mensen had om te bedienen. Zo vroeg iemand me of ik kon helpen met het ronddelen van de hapjes. Een bijzondere ervaring. Al doende kon ik zo veel bewoners in de ogen zien. Zo was er een Marokkaanse jongerenwerker die me aansprak en me vroeg of ik eens een keer naar het jongerencentrum wilde komen voor een inleiding over christendom. Tenslotte heeft u ervoor geleerd. Veel jongeren zitten met veel vragen en onwetendheid over het christendom, maar worstelen ook met vragen over hun leven in de Nederlandse samenleving. Voor veel vragen vinden ze onvoldoende antwoorden bij de imam. Ik heb spontaan aangegeven dat ik graag in contact wil komen met de moslimgemeenschap in het Oude westen om de dialoog een eerlijke kans te geven.
Hier ligt opnieuw een uitdaging voor het citypastoraat. Juist die onverwachte ontmoetingen zetten me aan het denken om een eigen weg te vinden temidden van al die indrukken, vragen en noden van mensen. Aan de andere kant leer ik dag in dag uit weer dat het gaan van de weg, je laten sturen door wat op je pad komt een verborgen geschenk met zich meedraagt.

Meer ervaringen van de citypastor.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 april 2009