De Goede Week – uitgelicht

Een aantal parochies heeft bijzondere activiteiten ontwikkeld voor de Goede Week, die begint met Palmzondag. Voor de tijden van de vieringen in de parochies wordt graag verwezen naar de websites van de parochies of naar de website van Intercity naar Pasen.

Palmprocessie
Schrikt men hier en daar terug voor een rondje om de kerk, in Hilversum trekt men zelfs door de wijk. De buurtbewoners zijn van te voren op de hoogte gesteld en uitgenodigd mee te lopen.
Palmprocessie in Hilversum

Op Palmpasen, zondag 5 april, gaan we in optocht door de kerk maar ook daar buiten, een rondje door de buurt.  Een stoet van zingende en met takjes zwaaiende mensen, muzikanten en kinderen met vrolijk gekleurde palmpasenstokken. De processie is het begin van het verhaal van de Goede Week en grijpt terug op de intocht van Jezus in Jeruzalem.

De liturgie van Palmzondag is als een ruwe samenvatting van alles wat er rond Pasen te beleven valt. Jezus wordt als een koning geëerd. Feest. En direct daarna de grote woorden van lijden, goddeloosheid, nederigheid. Voor je het goed in de gaten hebt, zit je midden in het verhaal van het einde van Jezus. Verraden, gevangengenomen, gemarteld, verhoord, terechtgesteld en in een graf gelegd.
En dan naar huis. De Goede Week in. Of de Stille Week.

Lauden
In de parochie Leiden worden gedurende de hele Goede Week de lauden (ochtend getijdegebed) gezongen om kwart over zeven. Na afloop is er een gezamenlijk ontbijt.
Leiden

Voor iedereen die geïnteresseerd is in meditatie en spiritualiteit.

Oliewijdingen
Op de maandag in de Goede Week worden de heilige oliën voor het bisdom Haarlem gewijd in de Kathedrale Kerk van de heilige Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem. De viering begint om 19.30 uur.
Op de vooravond van Witte Donderdag gebeurt dat ook voor het aartsbisdom Utrecht in de Kathedrale Kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. De viering begint ook daar om 19.30 uur (woensdag 8 april)

Oliewijding

Op talloze plaatsen in de Bijbel speelt olie een belangrijke rituele rol. In de verhalen van het Oude Testament wordt (olijf-)olie gebruikt om een koning of profeet te ‘zalven’, dat is: onder Gods zegen aan te stellen. En ook in het Nieuwe Testament verwijst de naam ‘Messias’, de eretitel van Jezus, ernaar. Die naam betekent immers ‘gezalfde’. In de katholieke kerk is olie niet weg te denken. Het wordt gebruikt bij de doop, het vormsel, de bediening van het sacrament van zieken en bij de wijding van een nieuwe priester of bisschop.

In de Goede Week wordt de nieuwe olie van het jaar gezegend. Dat gebeurt per bisdom op één plek: in de kathedraal van de bisschop.

Daarmee is deze viering een teken van verbondenheid tussen alle parochies in een bisdom. Priesters, vormelingen, dopelingen en andere leden van de parochies van het bisdom komen samen en nemen na afloop de nieuw gewijde olie mee naar de eigen kerk. Bij de wijding staan er grote potten met olie en balsem in de kerk die heerlijk ruiken.

Goede Week Retraite
De parochie Groningen houdt van 9 t/m 11 april in de Radboudkerk van Jorwert de Goede Week Retraite. De retraite wordt geleid door de aartsbisschop van Utrecht, mgr Joris A.O.L. Vercammen en vindt plaats op de middagen voorafgaand aan de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Elke retraite-middag begint om 14.00 uur.

De bisschop begint de retraite met een inleiding over het thema van die dag.
Daarna is er een periode van stilte, die gevonden kan worden tijdens een wandeling of in de verstilde ruimte van de kerk.
De bisschop vervolgt de retraite met een inleiding over de liturgie van de viering van die dag.
Daarna wordt er gegeten.  Na het eten vindt de viering plaats om 19.30 uur en de Paaswake om 21.30 uur.

Goede Vrijdag
Een bijzondere invulling van de avondviering op Goede Vrijdag in de oud-katholieke parochie op ’t Zand te Amersfoort. Aanvang 20.00 uur.
Kruisafname
 

Met gebruikmaking van moderne middelen komen teksten, afbeeldingen en muziek uit een kruiswegstatie en gebeden voorbij. Desolate stilte tot slot op deze dag waarop het lijden en sterven van Jezus herdacht wordt.

Abrahammaaltijd op de Tweede Paasdag
De Amsterdamse parochie nodigt een ieder van harte uit om op de Tweede Paasdag (13 april) te komen lunchen in de kerk aan de Ruysdaelstraat van 13.00 tot 15.30 uur. 
Er worden lange rijen tafels en stoelen in de kerk gezet en een eenvoudig driegangen maaltijd geserveerd.

De gastvrijheid van AbrahamDe kosten zijn per couvert  7,50 euro voor een maaltijd en een glas wijn.
Dit is een initiatief van vier enthousiaste Oud-Katholieken die graag meer mensen naar de kerk willen trekken om de
cultuur met een grotere groep mensen te delen. In de bijbel wordt ruim 600 keer over eten gesproken en er wordt maar 100 keer gebeden.
Een beetje jaloers kijken we naar de islam en het jodendom die door hun eetregels samen worden gebracht en zo prachtig verbondenheid tot elkaar vinden. Eten doe je immers samen en in de praktijk brengen de ramadan en pesach vrienden en familie bij elkaar.  Ook hen die niet de moskee of synagoge bezoeken doen graag van harte mee aan de gezamenlijke maaltijden. Wij kunnen er zeker wat van leren.

Het wordt een Abrahammaaltijd: Abraham is de man die door de drie grote religies als aartsvader wordt genoemd en symboliseert doorgaans verbondenheid tussen deze religies. Het behoeft weinig verbeeldingskracht waarom we juist deze symboliek kiezen voor het Paasfeest van 2009.
Er is live muziek, er is een sommelier met goede wijn, en er wordt iets bijpassend verteld.
Blijft er geld over dan wordt dit bestemd voor de restauratie van het orgel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 april 2009