Diakenwijding Paul Brommet

Op zondag 7 juni a.s. zal pastoraal werker Paul Brommet tot diaken worden gewijd door Aartsbisschop mgr.dr. J.A.O.L. Vercammen.

De wijding vindt plaats tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk van de HH. Fredericus en Odulfus aan de Zoeterwoudsesingel te Leiden.
De viering begint om 10.30 uur. Na afloop is er gelegenheid de wijdeling geluk te wensen en de aartsbisschop te ontmoeten.

Een ieder is welkom, maar gelet op de beperkte ruimte is opgave van uw komst wel dringend gewenst. U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter van het kerkbestuur

Paul Brommet (geboren 1949 en woonachtig in Benthuizen) was jarenlang actief als vrijwilliger in de parochie Gouda. In zijn vrije tijd studeerde hij theologie en legde in januari van dit jaar zijn kerkelijk examen af aan het Oud-Katholiek Seminarie. Daarna is hij aangesteld als pastoraal werker in de parochie Leiden, waar nu ook de diakenwijding zal plaats vinden.

Diakenwijdingen vinden in de regel plaats in de parochie waar de kandidaat vandaan komt of werkzaam is. Een priesterwijding echter in de kathedraal.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 mei 2009