Delft in een nieuw jasje

De eeuwenoude parochie aan het Bagijnhof te Delft heeft een spiksplinternieuwe website het licht doen zien.
Sinds enkele dagen draait Delft ook mee in de inmiddels vertrouwde oud-katholieke huisstijl.
We wensen de webmasters veel succes met het verder invullen en bijhouden van de site.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 mei 2009