Eigen wijs

Het mei-nummer van het tijdschrift De Oud-Katholiek is deze week weer uitgekomen.
Muziek is het centrale thema, met bijdragen over kerkmuziek.

Onze vieringen worden omlijst met zang en orgelspel en in de eredienst is muziek een belangrijk element. Veel mensen participeren graag in dat deel. Dat blijkt wel wanneer enkele parochies verslag doen van hun muzikale activiteiten.

Kanunnik Spaans schrijft over de orgels in onze kerken, vaak waardevolle instrumenten met een historie. Eveneens enthousiast over orgels is Alja Scheltinga. In haar drukke jonge leven maakt ze regelmatig tijd om de vieringen in Almere te begeleiden.

Wie de bijdrage van Hans Uytenbogaardt heeft gelezen, zal een volgende keer ons Gezangboek anders vasthouden. Een soort van schatkamer, vindt deze protestantse kerkganger. Hij bladert door het boek en merkt het nodige op.

Op pagina 10 kunt u een artikel lezen over de vraag of er grenzen zijn aan kerkmuziek. Zou het wat u betreft kunnen, iets geheel anders dan de gezangen uit ons blauwe boek? Andere instrumenten dan orgel of piano? Waar moet kerkmuziek dan eigenlijk aan voldoen? Kerkmusicus Arie Eikelboom gaat er op in.

De top 5 van de redactieleden is toch wel divers te noemen. Allemaal kerkmuziek? De top 5 met toelichting valt ook op deze site te lezen en u kunt er zelf ook eentje insturen.

Verder kunt u wat het thema betreft nog lezen over gregoriaans, psalmen, vlotte missen en het zingen van pastoors.

De vraag van de maand mei gaat over engelen. U kunt uw keuze weer maken en reageren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 mei 2009