50 jaar IKON Pastoraat

Dat gaat gevierd worden op vrijdag 5 juni van 14.00 tot 17.30 uur met collega’s, met mensen die bekend zijn van de ontmoetingsdagen, met mensen die telefonisch contact hebben met de pastores, met mensen die het blad Mensen lezen en met iedereen die zich betrokken voelt bij het IKON Pastoraat.

Er wordt een afwisselende middag geboden. Met een feestrede, een voorstelling die gebaseerd is op het bijbelboek Esther en een nagesprek onder leiding van Annemiek Schrijver.

Tot slot een receptie met livemuziek van duo “Nuages”, met ruimte en tijd om elkaar te spreken.

Locatie: Regenboogkerk aan Nassaulaan 22 te Hilversum.

Opgave gewenst via het secretariaat
telefoon 035-6215555 of via 
pastoraat@Ikon.nl