Subsidie voor restauratie orgel te Amsterdam

Vanmiddag heeft Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, namens minister Plasterk (OCW), in het nieuwe gebouw van de Rijksdienst in Amersfoort de verdeling van € 7 miljoen aan beschikkingen bekendgemaakt. Hij reikte de beschikkingen uit aan eigenaren en vertegenwoordigers van 27 historische orgels en 49 molens. Zowel orgels als molens kampen met een aanzienlijke restauratieachterstand en ontvingen ruim € 2 miljoen respectievelijk € 5 miljoen.

De hoogste subsidiebedragen werden toegekend aan het orgel van de Grote Kerk in Gorinchem (ruim € 92.000,-) en het orgel van de Nieuwendammerkerk in Amsterdam
(bijna € 95.000,-), maar ook het orgel van de Oud-Katholieke Parochie te Amsterdam viel in de prijzen. De restauratie kan daar beginnen.
 
Deze miljoenensubsidies zijn nog onderdeel van de Najaarsnota 2006, waarin € 140 miljoen beschikbaar werd gesteld voor het wegwerken van restauratieachterstanden. De minister heeft als doel de huidige 17 procent in achterstanden terug te brengen tot een acceptabele werkvoorraad van 10 procent eind 2010.
 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juni 2009