Kwaliteit gaat aan kwantiteit vooraf

Het is niet zo dat de noodzaak tot groei van menskracht en financiële betrokkenheid door de verzamelde pastores tijdens de synode van de geestelijken werd ontkend, maar hieraan vooraf moet de inzet op de verbetering van de kwaliteit gaan of zeker hieraan gepaard.

De geestelijken hadden het thema ‘groei’ op de agenda staan van hun jaarlijkse synode in Amersfoort op 27 mei jl. Dr.S.Stoppels van de VU Amsterdam sprak naar aanleiding van de diverse studies en publicaties over het thema kerkopbouw over de groei en de grenzen ervan. De aanwezigen gingen daarna in groepen uiteen voor discussie.

De inleider had middels een kleine vragenlijst al een aardig beeld gegeven van de Oud-Katholieke Kerk, waaruit naar voren kwam dat de kerk wel hoog scoorde als een inclusieve kerk i.p.v. een exclusieve (dat wil zeggen dat de parochies ruimte willen scheppen voor iedereen), maar dat daar tegenover wel stond dat de parochies niet sterk gericht zijn op hun omgeving en de aandacht voor het dagelijkse leven.
Het beeld van een parochie als een gemeenschap van gelovige mensen, kreeg ook een ruime voldoende, maar in de discussie werd dat met name geconcentreerd op de liturgie en was er meer moeite met het zogenoemde ‘geloofsgesprek’.

Zoals gebruikelijk stonden er ook enkele kleinere items over de liturgie op het programma, het verslag van de bisschoppen, de vertegenwoordiging van de geestelijkheid in de grote synode en werd het door het Jeugdwerkbureau Lava bewerkte aanvullende basiscatechesemateriaal gepresenteerd.

De dag werd geopend met een eucharistieviering en besloten in eigen huis met een maaltijd. De vergadering had voor de eerste maal plaats in het Leerhotel “Het Klooster” te Amersfoort.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 mei 2009