Harald Rein nieuwe bisschop van Zwitserland

 

De synode van de oud-katholieke kerk van Zwitserland, de Christ-Katholische Kirche, heeft op 12 juni Harald Rein tot bisschop gekozen. In de tweede stemronde haalde hij 87 van de 120 stemmen.

Harald Rein is op 1 oktober 1957 in Duitsland geboren en sinds acht jaar staatsburger van Zwitserland. Zijn theologische opleiding ontving hij in Bochum, Marburg, Bonn en Bern. Hij promoveerde tot doctor in de theologie aan de Universiteit van Luzern. Sinds 1982 is hij werkzaam in de Zwitserse kerk, sinds 1993 als pastoor van de Augustinerkerk in Zürich. Hij is als docent verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Bonn. Harald Rein is gescheiden en heeft drie volwassen kinderen.

De bisschop-elect heeft gedurende zijn hele loopbaan een grote betrokkenheid getoond bij de oud-katholieke kerk van Zwitserland, de Unie van Utrecht, de oecumene en de maatschappij. Als zwaartepunten voor zijn toekomstig werk als bisschop noemt hij: kinderen en jeugd, kerkdiensten, sociaal werk, oecumene en versterking van de leer, liturgie en sacramentspraxis. Hij wil een bisschop zijn wiens aanwezigheid duidelijk merkbaar is in alle gemeenten.

De wijding van de nieuwe bisschop zal op 12 september plaatsvinden.
 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 juni 2009