Diakenwijding Paul Brommet

Paul Brommet ligt tijdens de roep om de Heilige Geest ter aarde bij de diakenwijding, die zondag 7 juni jl. in de parochiekerk te Leiden plaats vond. De feestelijke viering werd goed bezocht, niet alleen door parochianen, familie en vrienden maar ook door collega’s uit de Jeugdreclassering waar Paul Brommet naast zijn werk als pastor ook werkzaam is.

‘Paul is niet iemand van de theorie, maar iemand van de praktijk’, zei professor Angela Berlis in haar aanbeveling als rector van het Oud-Katholiek Seminarie. Of zoals de heer Geert de Rijk, voorzitter van het Leidse kerkbestuur zei: ‘Naast energie, ideeën en communicatieve vaardigheden beschikt hij over organisatorische talenten. Daarbij heeft hij gevoel voor humor en kan hij tegen een stootje.’ Op de vraag van de aartsbisschop of de parochie bereid is Paul Brommet bij de vervulling van zijn taak te ondersteunen, klonk welgemeend: ‘Ja daartoe zijn wij bereid’.

De muzikale begeleiding werd uitstekend verzorgd door het parochiekoor en organist Wouter Vos. Na het afleggen van de beloften zong cantor Edwin Poels op een schitterende wijze de litanie van alle heiligen.
‘Laat ons nu vrolijk zingen! Komt, hef uw liederen aan voor Hem, wie alle dingen altijd ten dienste staan’, waren de eerste woorden uit het openingslied. Woorden die de wijdeling op het lijf geschreven lijken te zijn: vrolijk gestemd in dienst van God en mens.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juni 2009