Wij kiezen voor eenheid

In Hilversum werd op 25 juni het boek Wij kiezen voor eenheid gepresenteerd. In het boek geven dertien kerkleiders hun visie over verdeeldheid in het verleden, de gevolgen daarvan in het heden en het groeiende verlangen naar eenheid met het oog op de toekomst.
Een van de schrijvers is aartsbisschop mgr. Joris Vercammen.

Mgr. Gerard de Korte (RK), Arjan Plaisier (PKN) en Peter Sleebos (VPE) legden op 25 juni een korte verklaring af: “Dit boek mag gezien worden als een mijlpaal in de Nederlandse kerkgeschiedenis”.

De aanleiding tot deze publicatie was de toespraak van de toenmalige scriba van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Bas Plaisier, tijdens de viering van 100 jaar Pinksterbeweging in Nederland in 2007, waarin hij onomwonden vergeving vroeg voor fouten uit het verleden. Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) reageerde hierop door tijdens de synode van de PKN op zijn beurt te buigen richting dit kerkgenootschap. Daarna kwam een dialoog op gang waarin telkens duidelijk werd dat eenheid bestaat, ondanks verschillen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 juni 2009