Terugtreden bisschop Vobbe aangekondigd

Tijdens de Pastorale Conferentie van de Duitse zusterkerk, die deze week wordt gehouden, kondigde bisschop Joachim Vobbe (62) onverwacht aan dat hij zal terugtreden als bisschop van het Oud-Katholieke Bisdom in Duitsland.
Na 14 jaar het bisschopsambt gedragen te hebben spelen gezondheidsproblemen steeds meer op. De bisschop zou zijn laatste jaren in actieve dienst nog willen wijden aan de zielzorg.
De mededeling kwam voor de aanwezigen heel onverwacht en wekte de nodige beroering.

Waarschijnlijk zal de synode in november van dit jaar een opvolger kiezen, waarna een wijding zal volgen in maart of april 2010. Bisschop Vobbe zal in ieder geval tot na de verkiezing leiding blijven geven aan het bisdom.

Na Oostenrijk, Haarlem en Zwitserland wordt dit de vierde wisseling van de wacht in een paar jaar tijd. Binnen de Internationale O.K. Bisschoppenconferentie loopt bisschop Wysoczanski verreweg het langste mee (meer dan 25 jaar), gevolgd door aartsbisschop Vercammen, die volgend jaar alweer zijn tienjarig jubileum als bisschop kan vieren.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 juni 2009