Bericht uit Taizé – slot

Angela Berben meldt:

We zijn inmiddels weer heelhuids thuis gekomen. De laatste dag (zaterdag) in Taize kenmerkte zich door koude. Iedereen liep met truien en jassen aan te snakken naar een beetje zon. ’s Middags brak die zowaar even door. Toen konden we onze natte spullen drogen.

De zaterdag stond in het teken van verrijzenis. De bijbelintroductie ging over het verrijzenisverhaal in Marcus. In de gespreksgroep hebben we gepraat over wat verrijzenis voor jou betekent. De vreugde van de verrijzenis maakt dat je oog hebt voor het lijden in de wereld. Toen ik ’s avonds naar de kerk liep verscheen er een prachtige regenboog aan de hemel. Hoe symbolisch. De laatste viering van onze pelgrimage stond in het teken van pasen. Het licht van de verrijzenis werd doorgegeven, de hele kerk verlicht, licht dat we mee naar huis nemen, waar we nog vaak aan terugdenken.

De reis afgelopen zondag verliep voorspoedig. Tegen tien uur keken we nog een keer om en reden we met de bus naar Amersfoort. Onderweg speelden Johannes en ik galgje met oud-katholieke theologische termen om de tijd door te komen.
Het was een goede reis met goede momenten…
 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 juli 2009