Bisschop Schoon in Zomerpassie

Het programma Musica Religiosa van de IKON heeft op zondag 5 juli a.s. de bisschop van Haarlem, mgr. D.J. Schoon, te gast van 18.00 tot 19.00 uur in het programma Zomerpassie.

De muziek voor het programma is de eigen keuze van bisschop Schoon en bevat o.a. het bisschopslied, dat vorig jaar voor zijn wijding werd gedicht en gecomponeerd.

Te ontvangen via radio 5 of via www.musicareligiosa.nl
De muziekkeuze valt al te zien (en te volgen) via de genoemde website.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juli 2009