Actie ‘Maat van de Raad’ haalt streefbedrag

De Raad van Kerken in Nederland heeft de doelstelling voor de actie ‘Maat van de Raad’ gehaald. Donateurs hebben de benodigde tienduizend euro toegezegd, die nodig is om als oecumenische organisatie met een sluitende begroting voor 2009 te kunnen werken.

De Raad had vorig jaar in de adventstijd de plaatselijke raden aangeschreven en gevraagd folders voor de actie te verspreiden. Doel was tienduizend euro binnen te halen voor het oecumenische werk van de kerken. Het bureau ondersteunde de actie via de website www.raadvankerken.nl.

Verschillende prominenten spraken hun sympathie uit, onder hen voormalig premier mr. Dries van Agt, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap drs. Ceesjan Visser, vice-voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk ds. Arenda Haasnoot, oecumenisch ambassadeur de rooms-katholieke pastor Elise Woertman en econoom prof. dr. Bob Goudzwaard.

De Raad zet de inkomsten van de actie in om nieuwe activiteiten te stimuleren, waaronder het beleid om jongvolwassenen een meer centrale plaats te bieden in de oecumene en bij de kerken. Het geld biedt een welkome aanvulling boven het budget dat de kerken bijeen brengen; negentig procent van de kosten wordt door de lidkerken gedekt.

Nu de doelstelling van de actie is gerealiseerd, wordt de actie low-profile voortgezet. De Raad blijft zoeken naar nieuwe donateurs ter aanvulling van het bestand. Het accent van de werving komt echter de komende maanden op voorlichting aan bedrijven en particulieren over sponsoring en legaten. In de komende meerjarenbegroting mikt de Raad op structurele inkomsten uit testamenten en erfenissen.
 
Bron: Persbericht Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 juli 2009